SLUNY

Od roku 2010 funguje také naše dceřiná společnost SLUNY, s.r.o., která zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné a zabývá se  výrobou aromatických visaček, spisových desek, balením a kompletací drobných zakázek

 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Sluny s.r.o.

 

registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/007117

 

Projekt: Pořízení elektromobilu

 

Žadatel: Sluny s.r.o.

 

Program nízkouhlíkové technologie

 

Termín realizace: 28.06.2017  - 30.08.2017

 

Dotace: 144 000,- Kč. Způsobilé výdaje 240 000,- Kč

 

Projekt byl spolufinancován OP PIK a elektromobil pořízen v rámci účinného nakládání s energiemi a projektu podpory zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

 

Udržitelnost projektu:
 

Firma se dlouhodobě snaží vést ekologickou výrobu a provoz (třídění odpadu, výroba bez chemikálií) Firma má nastaven enviromentální management, který je zaměřen na zlepšování všech činností podniku a který ovlivňuje kvalitu životního prostředí i kvalitu pracovních podmínek a bezpečnost zaměstnanců. Pořízení elektromobilu je vysokým přínosem pro životní úroveň obyvatel měst. Díky využívání elektromobilů se snižují škodlivé emise zejména ve velkých městech a toto má přínos na snížený výskyt alergií a dalších nemocí. Dalším přínosem je i snížení hladiny hluku ve velkých městech. Elektromobily jsou při nižších rychlostech téměř bezhlučné. Znečištění z konvenčních automobilů se spalovacím motory vede ke skleníkovému efektu a ten přispívá ke globálnímu oteplování. Naopak, elektromobil využívající baterie neprodukuje žádné emise, pomineme-li emise, které vznikají při výrobě el.energie.

 

Elektromobil firma využívá především k dopravě mezi sídlem a pobočkou firmy a ke služebním cestám.

 

Neméně důležitý je i přínos pro místní přírodu a okolí. Město Chrast leží ve Východních Čechách, kde krajina slouží i k rekreačním účelům a využití elektromobilu přispívá k celkové harmonií s přírodou.
 

Kontaktujte nás